SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "01"
w Wałbrzychu
 

Świadczymy usługi w zakresie:


st Obsługa księgowo-rachunkowa podmiotów gospodarczych

st Organizacja rachunkowości organizacji pozarządowych

st Rozliczenia PIT, odliczenia VAT, doradztwo księgowe

st Ewidencja księgowa i rozliczanie projektów unijnych

st Usługi rachunkowe dla klientów indywidualnych
sep
Nasza spółdzielnia oferuje Państwu zespół wykwalifikowanych pracowników, którzy na bieżąco podnoszą swoje umiejętności poprzez systematyczne szkolenia, aby sprostać wymaganiom zmieniającego się prawa gospodarczego i podatkowego. Nawiązanie współpracy z naszą spółdzielnią ograniczy do minimum Państwa kontakty z Urzędem Skarbowym i ZUS oraz zmniejszy ilość pracy biurowej, a tym samym pozwoli na obniżenie kosztów działalności Państwa firmy co pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie zaoszczędzonego w ten sposób czasu.

K O N T A K T: Spółdzielnia Socjalna "01", 58-316 Wałbrzych, ul. Kasztelańska 3a, tel. 74 665-11-14 ; 601-641-828, e-mail: optimum_kotlewska@wp.pl
POKL - Narodowa Strategia Spójności Europejski Fundusz Społeczny
Spółdzielnie Socjalne    |    Pomocna Dłoń    |    Wolontariat Spółdzielczy